Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 661 výsledkov k 20. 9. 2019
...
Rozbaliť194/2019 Z. z. - Oznámenie o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu
Rozbaliť85/2019 Z. z. - Oznámenie k Dohode medzi SR a Rakúskom v konaní o udelení víza
Rozbaliť70/2019 Z. z. - Nález Ústavného súdu vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení zákona č. 404/2011 Z. z. a č. 480/2002 Z. z.
Rozbaliť24/2019 Z. z. - Oznámenie o Dohovore o centralizovanom colnom konaní
Rozbaliť321/2018 Z. z. - Novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch
Rozbaliť286/2018 Z. z. - Zákon o výbere na funkciu európskeho prokurátora a delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
Rozbaliť68/2018 Z. z. - Novela zákona o Policajnom zbore a zákona o pobyte cudzincov
Rozbaliť309/2017 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR a ČR o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.
Rozbaliť308/2017 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Jordánskom o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov
Rozbaliť263/2017 Z. z. - Oznámenie o Memorande o porozumení pri implementácii finančného mechanizmu EHP 2014–2021 medzi SR a Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom
Rozbaliť262/2017 Z. z. - Oznámenie o Memorande o porozumení pri implementácii nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 medzi SR a Nórskom
Rozbaliť154/2017 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory
Rozbaliť58/2016 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Ukrajinou o vojnových hroboch
Rozbaliť46/2016 Z. z. - Oznámenie o Protokole medzi SR a Čiernou Horou k Zmluve medzi ČSSR a Juhosláviou z 20. 1. 1964
Rozbaliť321/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene prílohy k Dohode SR a Rakúska o zastupovaní v konaní o udelení víza
Rozbaliť316/2016 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ
Rozbaliť392/2015 Z. z. - Zákon o rozvojovej spolupráci
Rozbaliť329/2015 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Švajčiarskom o zastupovaní vo vízovom konaní
Rozbaliť213/2015 Z. z. - Úplné znenie zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce
Rozbaliť211/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene prílohy k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky o vykonávaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelení víza
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené