Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 209 výsledkov k 13. 7. 2020
Rozbaliť492/2019 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenieo bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky
Rozbaliť337/2019 Z. z. - Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva
Rozbaliť223/2019 Z. z. - Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Rozbaliť185/2019 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore
Rozbaliť78/2019 Z. z. - Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
Rozbaliť54/2019 Z. z. - Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Rozbaliť286/2018 Z. z. - Zákon o výbere na funkciu európskeho prokurátora a delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
Rozbaliť123/2018 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Zmluvy medzi SR a Etiópiou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
Rozbaliť122/2018 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR a Iránom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmov
Rozbaliť120/2018 Z. z. - Oznámenie o dohode medzi SR a Maďarskom o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov
Rozbaliť119/2018 Z. z. - Oznámenie o dojednaní Dohody o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie
Rozbaliť220/2017 Z. z. - Oznámenie o prijatí Minamatského dohovoru o ortuti
Rozbaliť207/2017 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť119/2017 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR a Čiernou horou o sociálnom zabezpečení
Rozbaliť80/2017 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR a Tureckom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.
Rozbaliť58/2017 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku
Rozbaliť13/2017 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Gruzínskom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
Rozbaliť6/2017 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR a Arménskom o zamedzení dvojitého zdanenia
Rozbaliť85/2016 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Programu spolupráce medzi SR a Bulharskom na roky 2015 – 2020.
Rozbaliť81/2016 Z. z. - Oznámenie o uzavretí Dohody o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené