Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 400 výsledkov k 17. 9. 2019
...
Rozbaliť128/2019 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť95/2019 Z. z. - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
Rozbaliť28/2019 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Rozbaliť346/2018 Z. z. - Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
Rozbaliť258/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
Rozbaliť298/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na petičný systém
Rozbaliť255/2017 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť131/2017 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
Rozbaliť130/2017 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
Rozbaliť164/2016 Z. z. - Oznámenie o prijatí Dohovoru o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním
Rozbaliť160/2016 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť363/2015 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť308/2015 Z. z. - Vyhláška o výdavkoch spojených s voľbami
Rozbaliť307/2015 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Rozbaliť320/2014 Z. z. - Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda
Rozbaliť181/2014 Z. z. - Zákon o volebnej kampani
Rozbaliť180/2014 Z. z. - Zákon o podmienkach výkonu volebného práva s komentárom
Rozbaliť211/2012 Z. z. - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť132/2012 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť243/2011 Z. z. - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené