Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 158 výsledkov k 20. 1. 2022
Rozbaliť10/2022 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia percentuálnych podielov pre typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne
Rozbaliť532/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť509/2021 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení neskorších predpisov
Rozbaliť96/2021 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
Rozbaliť264/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov
Rozbaliť263/2019 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“
Rozbaliť146/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“
Rozbaliť93/2018 Z. z. - Vyhláška, o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia
Rozbaliť314/2017 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov
Rozbaliť73/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov
Rozbaliť228/2015 Z. z. - Oznámenie o výnose, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie
Rozbaliť447/2013 Z. z. - Vyhláška, ktorá ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2014
Rozbaliť417/2012 Z. z. - Vyhláška o zozname farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2013
Rozbaliť129/2012 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na správnu lekárenskú prax
Rozbaliť128/2012 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na správnu výrobnú a veľkodistribučnú prax
Rozbaliť82/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov
Rozbaliť60/2012 Z. z. - Vyhláška o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok
Rozbaliť21/2012 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zásielkový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok
Rozbaliť530/2011 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
Rozbaliť515/2011 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.