Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 249 výsledkov k 29. 11. 2021
Rozbaliť348/2021 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
Rozbaliť305/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť262/2021 Z. z. - Novela zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
Rozbaliť394/2020 Z. z. - Novela zákona o vysielaní a retransmisii
Rozbaliť329/2020 Z. z. - Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa upravuje zoznam povolaní profesionálnych umelcov a zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre
Rozbaliť328/2020 Z. z. - Oznámenie o vydaní opatrenia o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
Rozbaliť300/2020 Z. z. - Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
Rozbaliť299/2020 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Rozbaliť370/2019 Z. z. - Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
Rozbaliť34/2019 Z. z. - Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. a č. 206/2009 Z. z.
Rozbaliť261/2017 Z. z. - Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka
Rozbaliť163/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
Rozbaliť138/2017 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
Rozbaliť201/2016 Z. z. - Vyhláška o vedení odbornej evidencie knižničných dokumentov
Rozbaliť110/2016 Z. z. - Vyhláška o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
Rozbaliť86/2016 Z. z. - Oznámenie o spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
Rozbaliť209/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty
Rozbaliť189/2015 Z. z. - Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti
Rozbaliť126/2015 Z. z. - Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona o múzeách a o galériách
Rozbaliť40/2015 Z. z. - Zákon o audiovízii
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.