Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 89 výsledkov k 29. 11. 2021
Rozbaliť299/2020 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Rozbaliť370/2019 Z. z. - Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
Rozbaliť261/2017 Z. z. - Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka
Rozbaliť163/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
Rozbaliť138/2017 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
Rozbaliť201/2016 Z. z. - Vyhláška o vedení odbornej evidencie knižničných dokumentov
Rozbaliť110/2016 Z. z. - Vyhláška o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
Rozbaliť86/2016 Z. z. - Oznámenie o spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
Rozbaliť209/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty
Rozbaliť189/2015 Z. z. - Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti
Rozbaliť126/2015 Z. z. - Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona o múzeách a o galériách
Rozbaliť40/2015 Z. z. - Zákon o audiovízii
Rozbaliť230/2014 Z. z. - Vyhláška o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií
Rozbaliť165/2014 Z. z. - Vyhláška o filmovom projekte
Rozbaliť103/2014 Z. z. - Zákon o divadelnej a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť468/2013 Z. z. - Vyhláška o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby
Rozbaliť116/2013 Z. z. - Zákon o zriadení Slovenského historického ústavu v Ríme
Rozbaliť340/2012 Z. z. - Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
Rozbaliť188/2011 Z. z. - Nariadenie o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa
Rozbaliť253/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.