Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 14 výsledkov k 21. 9. 2019
Rozbaliť373/2018 Z. z. - Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
Rozbaliť45/2017 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Rozbaliť665/2005 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o konkurze a reštrukturalizácii
Rozbaliť291/2005 Z. z. - Vyhláška o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie
Rozbaliťr1/c31/2005 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 7/2005 Z. z.
Rozbaliťr1/c13/2005 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v zákone č. 8/2005 Z. z.
Rozbaliť8/2005 Z. z. - Zákon o správcoch s komentárom
Rozbaliť7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom
Rozbaliť581/2004 Z. z. - Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
Rozbaliť526/2004 Z. z. - Vyhláška o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora
Rozbaliť510/2002 Z. z. - Zákon o platobnom styku
Rozbaliť374/1994 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia SR v roku 1995
Rozbaliť476/1991 Zb. - Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání
Rozbaliť38/1946 Zb. - Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené