Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 40 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť373/2018 Z. z. - Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
Rozbaliť45/2017 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Rozbaliť665/2005 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o konkurze a reštrukturalizácii
Rozbaliť292/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
Rozbaliť291/2005 Z. z. - Vyhláška o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie
Rozbaliťr1/c31/2005 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 7/2005 Z. z.
Rozbaliťr1/c13/2005 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v zákone č. 8/2005 Z. z.
Rozbaliť8/2005 Z. z. - Zákon o správcoch s komentárom
Rozbaliť7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom
Rozbaliť581/2004 Z. z. - Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
Rozbaliť526/2004 Z. z. - Vyhláška o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora
Rozbaliť411/2004 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
Rozbaliť510/2002 Z. z. - Zákon o platobnom styku
Rozbaliť398/2001 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
Rozbaliť389/2001 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
Rozbaliť247/2000 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
Rozbaliť244/2000 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce
Rozbaliť243/2000 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov
Rozbaliť242/2000 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni
Rozbaliť241/2000 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené