Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 463 výsledkov k 8. 12. 2019
...
Rozbaliť249/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
Rozbaliť248/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Rozbaliť224/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť198/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave
Rozbaliť160/2019 Z. z. - Oznámenie o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
Rozbaliť147/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť120/2019 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť82/2019 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť53/2019 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
Rozbaliť18/2019 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
Rozbaliť356/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa
Rozbaliť293/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Rozbaliť268/2018 Z. z. - Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
Rozbaliť248/2018 Z. z. - Oznámenie o reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vrátane jej dodatkov
Rozbaliť239/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Rozbaliť234/2018 Z. z. - Oznámenie o uzatvorení reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
Rozbaliť201/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Rozbaliť153/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť77/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov
Rozbaliť12/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnym zmluvám
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené