Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 35 výsledkov k 4. 12. 2021
Rozbaliť372/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
Rozbaliť294/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok v znení vyhlášky č. 21/2018 Z. z.
Rozbaliť121/2015 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok
Rozbaliť121/2011 Z. z. - Zákon o zrušení Protidrogového fondu
Rozbaliť182/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Federálnou službou pre kontrolu narkotík Ruskej federácie o spolupráci v boji proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a ich prekurzormi
Rozbaliť158/2010 Z. z. - Vyhláška o omamných látkach a o dokladoch príjemu a výdaja omamných látok
Rozbaliť406/2009 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť120/2009 Z. z. - Nariadenie o analytických a toxikologicko-farmakologických normách
Rozbaliť127/2006 Z. z. - Zákon o perzistentných organických látkach
Rozbaliť380/2005 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje medzinárodný obchod s určenými látkami na trhu
Rozbaliť331/2005 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov
Rozbaliť214/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
Rozbaliť593/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach
Rozbaliť425/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi, terorizmu, ako aj inej závažnej trestnej činnosti
Rozbaliť377/2004 Z. z. - Zákon o ochrane nefajčiarov
Rozbaliť163/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o nedovolenom obchodovaní po mori, ktorou sa vykonáva článok 17 Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami
Rozbaliť390/2000 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci vo veciach predchádzania, preverovania a postihovania colných podvodov
Rozbaliť350/1998 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky
Rozbaliť275/1998 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o farmaceutickom skúšaní a toxikologicko-farmakologickom skúšaní
Rozbaliťr1/c50/1998 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 129/1998 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.