Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 29 výsledkov k 21. 1. 2022
Rozbaliť473/2011 Z. z. - Vyhláška o predaji životne dôležitých výrobkov alebo tovarov
Rozbaliť199/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o hospodárskej spolupráci
Rozbaliť512/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Sýrskou arabskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť509/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom lesného hospodárstva Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva
Rozbaliť502/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť455/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť453/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o zmenách Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť398/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť271/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť107/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o hospodárskej spolupráci
Rozbaliť41/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť122/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyroch súvisiacich dohôd
Rozbaliť351/1998 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o hospodárskej a technickej spolupráci
Rozbaliť42/1992 Zb. - Zákon o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní nárokov v družstvách
Rozbaliť189/1991 Zb. - Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování
Rozbaliťp2/c51/1990 Zb. - Oznámenie hlavného arbitra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní opatrenia o určení príslušnosti pre rozhodovanie sporov o výstavbe jadrových elektrární Temelín a Mochovce
Rozbaliť71/1989 Zb. - Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Rozbaliť33/1985 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Rozbaliť38/1984 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Rozbaliť69/1983 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.