Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 28 výsledkov k 5. 12. 2021
Rozbaliť392/2021 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate v znení vyhlášky č. 189/2018 Z. z.
Rozbaliť185/2019 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore
Rozbaliť297/2011 Z. z. - Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii
Rozbaliť560/2010 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť46/2010 Z. z. - Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci
Rozbaliť191/2008 Z. z. - Vyhláška o predpoklade na výkon štátnej správy lesného hospodárstva
Rozbaliť453/2006 Z. z. - Vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane
Rozbaliť451/2006 Z. z. - Vyhláška o odbornom lesnom hospodárovi
Rozbaliť441/2006 Z. z. - Ppodrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti pre lesný hospodársky plán
Rozbaliť397/2006 Z. z. - Vyhláška o lesnej stráži
Rozbaliť232/2006 Z. z. - Vyhláška o vyznačovaní ťažby dreva, vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva
Rozbaliť217/2004 Z. z. - Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov
Rozbaliť503/2003 Z. z. - Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom
Rozbaliť332/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na zveľaďovanie lesného fondu
Rozbaliť31/1999 Z. z. - Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii
Rozbaliť65/1995 Z. z. - Vyhláška o evidencii lesných pozemkov a stavieb
Rozbaliť259/1993 Z. z. - Zákon o Slovenskej lesníckej komore
Rozbaliť91/1992 Zb. - Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri vydávaní lesných pozemkov, lesných porastov a ostatných zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a ďalšieho majetku bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov
Rozbaliť90/1992 Zb. - Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu
Rozbaliť57/1992 Zb. - Vyhláška o poskytovaní a používaní prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.