Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 30 výsledkov k 24. 1. 2021
Rozbaliť395/2019 Z. z. - Zákon o občianskych preukazoch
Rozbaliť142/2015 Z. z. - Vyhláška o registri adries
Rozbaliť125/2015 Z. z. - Zákon o registri adries
Rozbaliť1/2011 Z. z. - Nariadenie o čase sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Rozbaliť647/2007 Z. z. - Zákon o cestovných dokladoch
Rozbaliť215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočností
Rozbaliť555/2003 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach
Rozbaliť599/2001 Z. z. - Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami s komentárom
Rozbaliť529/2001 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov
Rozbaliť73/2001 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti
Rozbaliť4/2000 Z. z. - Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
Rozbaliť298/1999 Z. z. - Zákon o správe štátnych hraníc
Rozbaliť253/1998 Z. z. - Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR s komentárom
Rozbaliť222/1996 Z. z. - Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
Rozbaliť301/1995 Z. z. - Zákon o rodnom čísle
Rozbaliť302/1994 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách
Rozbaliť154/1994 Z. z. - Zákon o matrikách
Rozbaliť300/1993 Z. z. - Zákon o mene a priezvisku
Rozbaliť476/1990 Zb. - Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci)
Rozbaliť22/1988 Zb. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.