Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 126 výsledkov k 25. 1. 2020
Rozbaliť195/2019 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
Rozbaliť86/2019 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Rozbaliť175/2016 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
Rozbaliť369/2015 Z. z. - Oznámenie o uzatvorení Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte
Rozbaliť72/2014 Z. z. - Oznámenie o zmenách Vykonávacieho predpisu a Poplatkového poriadku k patentovému dohovoru
Rozbaliť71/2014 Z. z. - Oznámenie o zmenách Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
Rozbaliť70/2014 Z. z. - Oznámenie o zmenách Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
Rozbaliť69/2014 Z. z. - Oznámenie o zmenách Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
Rozbaliť502/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
Rozbaliť340/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Singapurskému dohovoru o práve ochrannej známky
Rozbaliť214/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnej ochrane práv na výsledky duševnej činnosti, ktoré sú využívané a získavané v procese dvojstrannej vojensko-technickej spolupráce
Rozbaliť157/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Rozbaliť477/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) a zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Rozbaliť476/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Rozbaliť475/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Rozbaliť265/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Rozbaliť157/2010 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru
Rozbaliť90/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Singapurského dohovoru o práve ochrannej známky z 27. marca 2006
Rozbaliť66/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Rozbaliť65/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené