Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 6 výsledkov k 20. 10. 2019
Rozbaliť563/2009 Z. z. - Daňový poriadok s komentárom
Rozbaliť527/2002 Z. z. - Zákon o dobrovoľných dražbách
Rozbaliťr1/c5/1991 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave chyby
Rozbaliť568/1990 Zb. - Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby
Rozbaliť535/1990 Zb. - Vyhláška Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby
Rozbaliť40/1964 Zb. - Občiansky zákonník s komentárom
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené