Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 72 výsledkov k 14. 12. 2019
Rozbaliť185/2019 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore
Rozbaliť106/2018 Z. z. - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Rozbaliť367/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie na zníženie emisií zo spaľovacích motorov v necestných strojoch
Rozbaliť177/2014 Z. z. - Nariadenie zrušujúce niektoré nariadenia o požiadavkách typového schválenia ES motorových vozidiel
Rozbaliť393/2013 Z. z. - Novela nariadenia vlády o požiadavkách na výkon motorov a o požiadavkách na zníženie emisií
Rozbaliť431/2012 Z. z. - Nariadenie vlády o znížení emisií z dieselových motorov
Rozbaliť430/2012 Z. z. - Nariadenie vlády o meraní emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva
Rozbaliť429/2012 Z. z. - Nariadenie vlády o technických požiadavkách na zníženie emisií motorov
Rozbaliťr1/c152/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 441/2011 Z. z.
Rozbaliť519/2011 Z. z. - Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Rozbaliť158/2011 Z. z. - Zákon o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel
Rozbaliťr1/c25/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 59/2011 Z. z.
Rozbaliť17/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Zmluve o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS)
Rozbaliťr1/c152/2010 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z.
Rozbaliť351/2010 Z. z. - Vyhláška o dopravnom poriadku dráh
Rozbaliť48/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a súčasne nepodliehajú povinnej klasifikácii
Rozbaliť34/2010 Z. z. - Nariadenie o vozidlách vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť a recyklovateľnosť
Rozbaliť514/2009 Z. z. - Zákon o doprave na dráhach
Rozbaliť513/2009 Z. z. - Zákon o dráhach
Rozbaliť140/2009 Z. z. - Nariadenie o typovom schvaľovaní motorových vozidiel
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené