Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 258 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť508/2019 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 426/2019 Z. z.
Rozbaliť426/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality
Rozbaliť425/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení vyhlášky č. 122/2019 Z. z.
Rozbaliť424/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole
Rozbaliť423/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z.
Rozbaliť418/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
Rozbaliť185/2019 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore
Rozbaliť106/2018 Z. z. - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Rozbaliť367/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie na zníženie emisií zo spaľovacích motorov v necestných strojoch
Rozbaliť177/2014 Z. z. - Nariadenie zrušujúce niektoré nariadenia o požiadavkách typového schválenia ES motorových vozidiel
Rozbaliť393/2013 Z. z. - Novela nariadenia vlády o požiadavkách na výkon motorov a o požiadavkách na zníženie emisií
Rozbaliť431/2012 Z. z. - Nariadenie vlády o znížení emisií z dieselových motorov
Rozbaliť430/2012 Z. z. - Nariadenie vlády o meraní emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva
Rozbaliť429/2012 Z. z. - Nariadenie vlády o technických požiadavkách na zníženie emisií motorov
Rozbaliťr1/c152/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 441/2011 Z. z.
Rozbaliť519/2011 Z. z. - Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Rozbaliť289/2011 Z. z. - Nariadenie vlády o technických požiadavkách na hriadele traktorov
Rozbaliť158/2011 Z. z. - Zákon o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel
Rozbaliť71/2011 Z. z. - Nariadenie o zabranení rozstreku pre určité kategórie motorových vozidiel
Rozbaliťr1/c25/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 59/2011 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené