Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 149 výsledkov k 20. 9. 2019
Rozbaliť225/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť182/2019 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
Rozbaliť156/2019 Z. z. - Novela Obchodného zákonníka
Rozbaliť296/2018 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia
Rozbaliť295/2018 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
Rozbaliť227/2017 Z. z. - Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018
Rozbaliť195/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
Rozbaliť194/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení ktoré ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona o starobnom dôchodkovom sporení
Rozbaliť157/2017 Z. z. - Oznámenie o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch
Rozbaliť62/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v DDF
Rozbaliť61/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o poskytovaní informácií o stave majetku v DDF
Rozbaliť60/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku DF a DDF
Rozbaliť269/2016 Z. z. - Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017
Rozbaliť229/2016 Z. z. - Opatrenie o ročných a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
Rozbaliť228/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o ročných a polročných správach predkladaných DDS
Rozbaliť96/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Rozbaliť436/2015 Z. z. - Opatrenie o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde
Rozbaliť283/2015 Z. z. - Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 2016
Rozbaliť415/2014 Z. z. - Opatrenie o vzore informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
Rozbaliť295/2014 Z. z. - Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené