Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 88 výsledkov k 30. 5. 2020
Rozbaliť131/2020 Z. z. - Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Rozbaliť411/2019 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
Rozbaliť265/2019 Z. z. - Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024
Rozbaliť296/2018 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia
Rozbaliť227/2017 Z. z. - Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018
Rozbaliť269/2016 Z. z. - Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017
Rozbaliť229/2016 Z. z. - Opatrenie o ročných a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
Rozbaliť228/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o ročných a polročných správach predkladaných DDS
Rozbaliť436/2015 Z. z. - Opatrenie o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde
Rozbaliť283/2015 Z. z. - Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 2016
Rozbaliť415/2014 Z. z. - Opatrenie o vzore informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
Rozbaliť295/2014 Z. z. - Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 2015
Rozbaliť288/2014 Z. z. - Opatrenie ustanovujúce obsah a štruktúru výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
Rozbaliť15/2014 Z. z. - Opatrenie o kľúčových informáciách o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde
Rozbaliť469/2013 Z. z. - Opatrenie o ustanovení výšky dôchodkovej hodnoty na rok 2014
Rozbaliť329/2013 Z. z. - Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 2014
Rozbaliť294/2013 Z. z. - Opatrenie o poskytnutí vianočného príspevku v roku 2013
Rozbaliť16/2013 Z. z. - Vyhláška o rozpise dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
Rozbaliť437/2012 Z. z. - Opatrenie o ustanovení výšky dôchodkovej hodnoty na rok 2013
Rozbaliť329/2012 Z. z. - Opatrenie o ustanovení sumy dôchodkovej dávky a úrazovej renty v roku 2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené