Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 4 výsledky k 21. 10. 2019
Rozbaliť612/1992 Zb. - Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách notářů a správců dědictví
Rozbaliť293/1992 Zb. - Zákon o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
Rozbaliť70/1983 Zb. - Občiansky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Rozbaliť40/1964 Zb. - Občiansky zákonník s komentárom
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené