Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 7 výsledkov k 31. 5. 2020
Rozbaliťr1/c119/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 331/2011 Z. z.
Rozbaliť563/2009 Z. z. - Daňový poriadok s komentárom
Rozbaliť689/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
Rozbaliť71/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
Rozbaliť510/1992 Zb. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zlepšovaní technického vybavenia daňových úradov a o hmotnej zainteresovanosti ich pracovníkov
Rozbaliť78/1992 Zb. - Zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov s komentárom
Rozbaliťp2/c66/1990 Zb. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o prijatí opatrenia, ktorým sa určujú sídla a obvody úradov v Slovenskej republike
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené