Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 36 výsledkov k 19. 10. 2019
Rozbaliť369/2018 Z. z. - Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Rozbaliť112/2018 Z. z. - Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Rozbaliť343/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
Rozbaliť319/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k DPH
Rozbaliť113/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k DPH
Rozbaliť403/2013 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k DPH
Rozbaliť541/2011 Z. z. - Vyhláška o vzoroch daňových a dodatočných daňových priznaní k dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
Rozbaliť406/2011 Z. z. - Zákon o dobrovoľníctve
Rozbaliť378/2011 Z. z. - Vyhláška o spôsobe označovania platby dane
Rozbaliťr1/c119/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 331/2011 Z. z.
Rozbaliťr1/c15/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 222/2004 Z. z.
Rozbaliť471/2010 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k DPH
Rozbaliť563/2009 Z. z. - Daňový poriadok s komentárom
Rozbaliť500/2009 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
Rozbaliť119/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
Rozbaliť390/2008 Z. z. - Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí
Rozbaliť289/2008 Z. z. - Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice s komentárom
Rozbaliť424/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
Rozbaliť557/2005 Z. z. - Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí
Rozbaliť23/2005 Z. z. - Oznámenie o opatrení o podrobnostiach oslobodenia od DPH a vrátenia DPH
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené