Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 6 výsledkov k 8. 8. 2020
Rozbaliť429/2013 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností
Rozbaliť374/1994 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia SR v roku 1995
Rozbaliť613/1992 Zb. - Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek
Rozbaliť338/1992 Zb. - Zákon České národní rady o dani z nemovitostí
Rozbaliť578/1991 Zb. - Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov
Rozbaliť214/1949 Zb. - Nariadenie ministra financií, ktorým sa vydávajú predpisy na skoncovanie poplatkového ekvivalentu za čas do 30. júna 1949.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené