Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 59 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť332/2020 Z. z. - Zákon o dohľade v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom vo vysokorizikových oblastiach
Rozbaliť312/2020 Z. z. - Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
Rozbaliť168/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť161/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
Rozbaliť490/2013 Z. z. - Vyhláška o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
Rozbaliť486/2013 Z. z. - Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
Rozbaliť369/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa upravuje zdravotná klasifikácia na výkon služby colníka
Rozbaliť466/2009 Z. z. - Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
Rozbaliť379/2009 Z. z. - Požiadavky na fyzickú zdatnosť občana v colníctve
Rozbaliť207/2009 Z. z. - Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
Rozbaliť583/2008 Z. z. - Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
Rozbaliť75/2008 Z. z. - Vyhláška o peňažných sumách v euro na účely účtovníctva, daní a colné účely s komentárom
Rozbaliť234/2007 Z. z. - Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach o stravovaní predvedenej osoby alebo zaistenej osoby
Rozbaliť331/2005 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov
Rozbaliť736/2004 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve
Rozbaliť199/2004 Z. z. - Colný zákon
Rozbaliť153/2003 Z. z. - Nariadenie o úrovni objemu dovozov na účel zavedenia dodatočného cla
Rozbaliť328/2002 Z. z. - Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
Rozbaliť295/1998 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.