Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 26 výsledkov k 23. 1. 2021
Rozbaliť312/2020 Z. z. - Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
Rozbaliť331/2005 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov
Rozbaliť199/2004 Z. z. - Colný zákon
Rozbaliť153/2003 Z. z. - Nariadenie o úrovni objemu dovozov na účel zavedenia dodatočného cla
Rozbaliť295/1998 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov
Rozbaliť4/1998 Z. z. - Vyhláška o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla
Rozbaliť261/1993 Z. z. - Vyhláška o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla
Rozbaliť361/1991 Zb. - Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o prijatie na výkon práce príslušníka colnej správy a organizácii a výkone zdravotníckych služieb v colnej správe
Rozbaliť351/1990 Zb. - Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodného vývozu niektorých druhov tovaru
Rozbaliť182/1982 Zb. - Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 70/1982 Zb. o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného cla
Rozbaliť58/1978 Zb. - Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády č. 9/1972 Zb. o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín.
Rozbaliť25/1965 Zb. - Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o zrušení Dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach uzavretých medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládami Bulharskej ľudovej republiky, Sväzu sovietskych socialistických republík a Maďarskej ľudovej republiky
Rozbaliť19/1964 Zb. - Zákon, ktorým sa zrušujú colné zľavy pre dovoz strojov a prístrojov
Rozbaliť6/1954 Zb. - Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému 10. októbra 1949
Rozbaliť292/1949 Zb. - Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode.
Rozbaliť193/1949 Zb. - Vyhláška, ktorou sa zrušuje podľa čl. XXVII Všeobecnej dohody o clách a obchode colný ústupok stanovený v listine X tejto dohody.
Rozbaliť149/1949 Zb. - Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.
Rozbaliť297/1948 Zb. - Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.
Rozbaliť292/1948 Zb. - Zákon o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom.
Rozbaliť32/1947 Zb. - Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.