Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 37 výsledkov k 31. 7. 2021
Rozbaliť370/2019 Z. z. - Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
Rozbaliť270/2005 Z. z. - Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
Rozbaliť161/2005 Z. z. - Zákon o vlastníctve k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam
Rozbaliť395/2004 Z. z. - Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní
Rozbaliť394/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní
Rozbaliť648/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
Rozbaliť250/2002 Z. z. - Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami
Rozbaliť326/2001 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou
Rozbaliť167/2000 Z. z. - Zákon o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku
Rozbaliť381/1999 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v malých obecných príspevkových organizáciách a iných drobných organizáciách účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia v oblasti účtovníctva
Rozbaliť56/1994 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o záväznosti postupov účtovania podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
Rozbaliť282/1993 Z. z. - Zákon o zmiernení majetkových krívd spôsobených cirkvám
Rozbaliť161/1992 Zb. - Zákon České národní rady o registraci církví a náboženských společností
Rozbaliťr1/c96/1991 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave chýb
Rozbaliťr1/c93/1991 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave chýb
Rozbaliť452/1991 Zb. - Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstva zdravotnictví České republiky o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství
Rozbaliť308/1991 Zb. - Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
Rozbaliťo1/c100/1990 Zb. - Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní publikácie smernice pre vedenie účtovníctva obcí, preddavkovaných organizácií, malých príspevkových organizácií, malých cirkevných organizácií a iných drobných organizácií – č. V/2-29902/90.
Rozbaliť571/1990 Zb. - Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní učiteľov náboženstva
Rozbaliťr1/c71/1990 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave chýb
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.