Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 5 výsledkov k 4. 7. 2020
Rozbaliť127/2020 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť176/2019 Z. z. - Opatrenie o sumách stravného
Rozbaliť143/2019 Z. z. - Opatrenie o sumách náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách
Rozbaliť147/2015 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
Rozbaliť472/2011 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené