Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 170 výsledkov k 5. 12. 2019
Rozbaliť393/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť266/2019 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o diaľničnej známke
Rozbaliť394/2018 Z. z. - Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta
Rozbaliť106/2018 Z. z. - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Rozbaliť45/2016 Z. z. - Vyhláška o autoškolách
Rozbaliť44/2016 Z. z. - Vyhláška o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
Rozbaliť159/2015 Z. z. - Novela vyhlášky o vymedzení úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I., II. a III. triedy s výberom mýta
Rozbaliť410/2014 Z. z. - Nariadenie o výške úhrady diaľničnej známky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest
Rozbaliť49/2014 Z. z. - Úplné znenie zákona o cestnej premávke
Rozbaliť497/2013 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta
Rozbaliť476/2013 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta
Rozbaliť475/2013 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
Rozbaliť317/2012 Z. z. - Zákon o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave
Rozbaliť124/2012 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
Rozbaliť59/2012 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne a ktoré sa považujú za štát dohovoru
Rozbaliť56/2012 Z. z. - Zákon o cestnej doprave
Rozbaliťr1/c152/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 441/2011 Z. z.
Rozbaliť519/2011 Z. z. - Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Rozbaliť448/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici z 18. júna 2007
Rozbaliť376/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o bode hraničného prepojenia rýchlostnej cesty R4 v úseku Košice – Milhosť – štátna hranica a rýchlostnej cesty M30 v úseku štátna hranica – Tornyosnémeti – Miškovec (Miskolc)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené