Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 107 výsledkov k 17. 1. 2022
Rozbaliť454/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť313/2021 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. júla 2021 č. 10/2021, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk
Rozbaliť27/2021 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenie o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom
Rozbaliť312/2020 Z. z. - Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
Rozbaliť164/2020 Z. z. - Oznámenie o opatrení na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov
Rozbaliť421/2019 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. novembra 2019 č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia č. 1/2014
Rozbaliť156/2019 Z. z. - Novela Obchodného zákonníka
Rozbaliť17/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní správ bankami na účely vykonávania dohľadu
Rozbaliť114/2018 Z. z. - Úplne znenie zákona o dohľade nad finančným trhom
Rozbaliť169/2017 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
Rozbaliť64/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov burzou a centrálnym depozitárom CP na účely dohľadu nad finančným trhom
Rozbaliť63/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov obchodníkmi s CP na účely vykonávania dohľadu
Rozbaliť60/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku DF a DDF
Rozbaliť56/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy
Rozbaliť55/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
Rozbaliť36/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami na štatistické účely
Rozbaliť35/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond
Rozbaliť289/2014 Z. z. - Oznámenie o opatrení o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi
Rozbaliť246/2014 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami na štatistické účely
Rozbaliť223/2014 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní správ obchodníkmi s CP na vykonávania dohľadu
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.