Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 44 výsledkov k 27. 11. 2021
Rozbaliť98/2014 Z. z. - Zákon o krátkodobom nájme bytu s komentárom
Rozbaliť338/2011 Z. z. - Opatrenie o vzore žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
Rozbaliť326/2011 Z. z. - Vyhláška o vzore žiadosti o bytovej náhrade a deklarácie majetku
Rozbaliť325/2011 Z. z. - Vyhláška o hodnotení stavby nájomných bytov
Rozbaliť261/2011 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
Rozbaliť7/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Rozbaliť372/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov
Rozbaliť259/2008 Z. z. - Vyhláška o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu
Rozbaliť158/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o regulácii cien nájmu bytov
Rozbaliť744/2004 Z. z. - Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania
Rozbaliť486/2004 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
Rozbaliť91/2004 Z. z. - Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
Rozbaliť593/2003 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Rozbaliť33/2003 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
Rozbaliť385/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah štandardného vybavenia bytu
Rozbaliť136/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
Rozbaliť383/1999 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
Rozbaliť167/1998 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. mája 1998 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Horné Obdokovce č. 3/1996 z 26. apríla 1996, ktorým sa vyhlasujú byty vo vlastníctve obce za služobné s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
Rozbaliť63/1998 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. februára 1998 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné č. 21/1995 z 26. septembra 1995 v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné z 28. decembra 1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníct
Rozbaliť119/1993 Z. z. - Vyhláška o dofinancovaní družstevnej a individuálnej bytovej výstavby
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.