Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 85 výsledkov k 19. 10. 2021
Rozbaliť101/2018 Z. z. - Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
Rozbaliť99/2018 Z. z. - Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany
Rozbaliť209/2016 Z. z. - Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s elektromagnetickým poľom
Rozbaliť288/2015 Z. z. - Vyhláška na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín
Rozbaliť208/2014 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby
Rozbaliť182/2013 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje vybavenie technických zariadení
Rozbaliť147/2013 Z. z. - Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri stavebných prácach
Rozbaliť83/2013 Z. z. - Nariadenie vlády o ochrane zdravia pred rizikami biologických faktorov pri práci
Rozbaliť148/2010 Z. z. - Vyhláška o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu
Rozbaliť46/2010 Z. z. - Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci
Rozbaliť45/2010 Z. z. - Vyhláška o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci
Rozbaliť508/2009 Z. z. - Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami
Rozbaliť478/2008 Z. z. - Vyhláška o požiarnom uzáveri
Rozbaliť542/2007 Z. z. - Vyhláška o ochrane zdravia pri práci
Rozbaliť541/2007 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
Rozbaliť410/2007 Z. z. - Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami umelého optického žiarenia
Rozbaliť356/2007 Z. z. - Podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti
Rozbaliť258/2007 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť
Rozbaliť611/2006 Z. z. - Vyhláška o hasičských jednotkách
Rozbaliť500/2006 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.