Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 46 výsledkov k 27. 11. 2021
Rozbaliť86/2016 Z. z. - Oznámenie o spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
Rozbaliť185/2015 Z. z. - Autorský zákon
Rozbaliť532/2010 Z. z. - Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska
Rozbaliť516/2008 Z. z. - Zákon o Audiovizuálnom fonde
Rozbaliť495/2008 Z. z. - Zákon o poplatku ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín
Rozbaliť248/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Rozbaliť244/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Rozbaliť167/2008 Z. z. - Tlačový zákon
Rozbaliť47/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor), Protokolu o výklade článku 69 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov, Protokolu o centralizácii európskeho patentového systému a o jeho zavedení (Protokol o centralizácii), Protokolu o súdnej právomoci a o uznávaní rozhodnutí o nároku na udelenie európskeho patentu (Protokol o uznávaní), Protokolu o výsadách a imunitách európskej patentovej organi
Rozbaliť157/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Rozbaliť156/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Rozbaliť75/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
Rozbaliť74/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
Rozbaliť189/2006 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy WIPO o autorskom práve (WCT)
Rozbaliť163/2006 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Rozbaliť646/2005 Z. z. - Zákon o ochrane niektorých rozhlasových a televíznych programových služieb
Rozbaliť633/2005 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
Rozbaliť610/2002 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach
Rozbaliť435/2001 Z. z. - Patentový zákon
Rozbaliťr1/c77/2001 Z. z. - REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chýb v úplnom znení zákona č. 212/1997 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.