Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 150 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť86/2016 Z. z. - Oznámenie o spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
Rozbaliť185/2015 Z. z. - Autorský zákon
Rozbaliť532/2010 Z. z. - Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska
Rozbaliť523/2009 Z. z. - Vyhláška o činnostiach v múzeu a galérii a o evidencii kultúrnych predmetov
Rozbaliť312/2009 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie
Rozbaliť516/2008 Z. z. - Zákon o Audiovizuálnom fonde
Rozbaliť495/2008 Z. z. - Zákon o poplatku ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín
Rozbaliť248/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Rozbaliť244/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Rozbaliť167/2008 Z. z. - Tlačový zákon
Rozbaliť47/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor), Protokolu o výklade článku 69 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov, Protokolu o centralizácii európskeho patentového systému a o jeho zavedení (Protokol o centralizácii), Protokolu o súdnej právomoci a o uznávaní rozhodnutí o nároku na udelenie európskeho patentu (Protokol o uznávaní), Protokolu o výsadách a imunitách európskej patentovej organi
Rozbaliť642/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o odmene nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky
Rozbaliť157/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Rozbaliť156/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Rozbaliť75/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
Rozbaliť74/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
Rozbaliť588/2006 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii
Rozbaliť189/2006 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy WIPO o autorskom práve (WCT)
Rozbaliť163/2006 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Rozbaliť646/2005 Z. z. - Zákon o ochrane niektorých rozhlasových a televíznych programových služieb
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené