Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 15 výsledkov k 20. 10. 2021
Rozbaliť283/2021 Z. z. - Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť248/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov, ktoré vznikli z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti zo dňa 29. októbra 1992
Rozbaliť503/2007 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť219/2006 Z. z. - Zákon o protikomunistickom odboji
Rozbaliť628/2002 Z. z. - Vyhláška o archívoch a registratúrach
Rozbaliť553/2002 Z. z. - Zákon o pamäti národa
Rozbaliť395/2002 Z. z. - Zákon o archívoch a registratúrach
Rozbaliť91/2001 Z. z. - Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k Deklarácii Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva z 28. februára 2001
Rozbaliť266/1997 Z. z. - Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Rozbaliť222/1996 Z. z. - Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
Rozbaliť201/1993 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov vzniknutých z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti
Rozbaliť332/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.)
Rozbaliť136/1974 Zb. - Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Rozbaliť90/1947 Zb. - Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.