Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 8 výsledkov k 5. 6. 2020
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť219/2006 Z. z. - Zákon o protikomunistickom odboji
Rozbaliť628/2002 Z. z. - Vyhláška o archívoch a registratúrach
Rozbaliť553/2002 Z. z. - Zákon o pamäti národa
Rozbaliť395/2002 Z. z. - Zákon o archívoch a registratúrach
Rozbaliť266/1997 Z. z. - Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Rozbaliť222/1996 Z. z. - Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
Rozbaliť90/1947 Zb. - Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené