Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 7 výsledkov k 20. 8. 2019
Rozbaliť311/2009 Z. z. - Vyhláška o výpočte energetickej hospodárnosti budov
Rozbaliť10/2009 Z. z. - Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
Rozbaliť555/2005 Z. z. - Zákon o energetickej hospodárnosti budov
Rozbaliť362/2005 Z. z. - Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
Rozbaliťr1/c11/2002 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 554/2001 Z. z.
Rozbaliť369/2001 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy
Rozbaliť138/1992 Zb. - Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené