Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 19 výsledkov k 19. 10. 2021
Rozbaliť312/2020 Z. z. - Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
Rozbaliťr1/c157/2009 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 304/2009 Z. z.
Rozbaliť666/2005 Z. z. - Vyhláška o Kancelárskom poriadku pre správcov
Rozbaliť544/2005 Z. z. - Vyhláška o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
Rozbaliť327/2005 Z. z. - Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi s komentárom
Rozbaliť301/2005 Z. z. - Trestný poriadok s komentárom
Rozbaliť300/2005 Z. z. - Trestný zákon s komentárom
Rozbaliť120/2005 Z. z. - Vyhláška o používaní úradného odevu v konaní pred súdom
Rozbaliťr1/c13/2005 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v zákone č. 8/2005 Z. z.
Rozbaliť8/2005 Z. z. - Zákon o správcoch s komentárom
Rozbaliť655/2004 Z. z. - Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Rozbaliť586/2003 Z. z. - Zákon o advokácii
Rozbaliťr1/c134/1999 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 302/1999 Z. z.
Rozbaliť573/1990 Zb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
Rozbaliť270/1990 Zb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
Rozbaliť209/1990 Zb. - Zákon České národní rady o komerčních právnicích a právní pomoci jimi poskytované
Rozbaliť128/1990 Zb. - Zákon České národní rady o advokacii
Rozbaliť67/1974 Zb. - Zásady, ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizáciách riadených ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi, schválené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky č.175 z 12. júna 1974
Rozbaliť206/1946 Zb. - Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.