Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 14 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliť666/2005 Z. z. - Vyhláška o Kancelárskom poriadku pre správcov
Rozbaliť544/2005 Z. z. - Vyhláška o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
Rozbaliť327/2005 Z. z. - Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi s komentárom
Rozbaliť301/2005 Z. z. - Trestný poriadok s komentárom
Rozbaliť300/2005 Z. z. - Trestný zákon s komentárom
Rozbaliť120/2005 Z. z. - Vyhláška o používaní úradného odevu v konaní pred súdom
Rozbaliť8/2005 Z. z. - Zákon o správcoch s komentárom
Rozbaliť655/2004 Z. z. - Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Rozbaliť586/2003 Z. z. - Zákon o advokácii
Rozbaliť573/1990 Zb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
Rozbaliť270/1990 Zb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
Rozbaliť209/1990 Zb. - Zákon České národní rady o komerčních právnicích a právní pomoci jimi poskytované
Rozbaliť128/1990 Zb. - Zákon České národní rady o advokacii
Rozbaliť206/1946 Zb. - Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené