Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 37 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
Rozbaliťr1/c157/2009 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 304/2009 Z. z.
Rozbaliť666/2005 Z. z. - Vyhláška o Kancelárskom poriadku pre správcov
Rozbaliť544/2005 Z. z. - Vyhláška o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
Rozbaliť327/2005 Z. z. - Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi s komentárom
Rozbaliť301/2005 Z. z. - Trestný poriadok s komentárom
Rozbaliť300/2005 Z. z. - Trestný zákon s komentárom
Rozbaliť120/2005 Z. z. - Vyhláška o používaní úradného odevu v konaní pred súdom
Rozbaliťr1/c13/2005 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v zákone č. 8/2005 Z. z.
Rozbaliť8/2005 Z. z. - Zákon o správcoch s komentárom
Rozbaliť655/2004 Z. z. - Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Rozbaliť586/2003 Z. z. - Zákon o advokácii
Rozbaliť591/2002 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci
Rozbaliť163/2002 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Rozbaliťr1/c134/1999 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 302/1999 Z. z.
Rozbaliť302/1999 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii
Rozbaliť149/1994 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch
Rozbaliť180/1991 Zb. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci
Rozbaliť129/1991 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o komerčných právnikoch
Rozbaliť44/1991 Zb. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
Rozbaliť573/1990 Zb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené