Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 123 výsledkov
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 15. 3. 2021
Dátum aktualizácie: 9. 6. 2021
Okrem mzdy možno exekúciou zrážkami postihnúť aj iné príjmy povinného. Pri exekúcii zrážkami z iných príjmov Exekučný poriadok odkazuje na ustanovenia Exekučného poriadku, ktoré...
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 10. 2020
Dátum aktualizácie: 14. 1. 2021
Akcionári nástupníckej spoločnosti po splynutí alebo zlúčení majú za predpokladu, že splnia všetky zákonné povinnosti, právo na odkúpenie svojich akcií v nástupníckej spoločnosti.
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 11. 2019
Dátum aktualizácie: 10. 1. 2020
Medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou musí existovať špecifický zmluvný vzťah, a teda oprávnenou osobou je len ten advokát (notár, daňový poradca, banka atď.),...
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum aktualizácie: 13. 4. 2021
Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej...
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 1. 2019
Subjektmi oprávnenými podať žiadosť o nápravu sú uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom...
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina môže určiť, že spoločnosť vydá stanovy, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločnosti a podrobnejšie niektoré záležitosti obsiahnuté...
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 6. 2017
Právny stav do: 28. 2. 2020

Služobným hodnotením sa hodnotia odborné vedomosti štátneho zamestnanca, jeho výkonnosť, schopnosti a kompetencie a prístup k osobnému rozvoju a prístup k vzdelávaniu.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 6. 2017
Dátum aktualizácie: 1. 3. 2020
Služobnú zmluvu so štátnym zamestnancom uzatvára generálny tajomník. S odborníkom ústavného činiteľa uzatvára služobnú zmluvu ten, pre koho odborník plní úlohy (napr. minister).
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 6. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019
Jedným z dôležitých práv štátneho zamestnanca je právo podať sťažnosť v prípade, ak sa štátny zamestnanec domnieva, že jeho práva vo veciach vykonávania štátnej služby sú porušené.
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 6. 2017
Právny stav do: 31. 1. 2019
Štátny zamestnanec, ako aj služobný úrad môže neplatnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou uplatniť na...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.