Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 13 výsledkov
Autor: Mgr. Ján Cuhanič, Mgr. Jana Kochan
Právny stav od: 1. 10. 2020
Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020
Podľa § 75j ods. 1 Obchodného zákonníka zostaví likvidátor ku dňu skončenia likvidácie, najskôr však šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie, účtovnú závierku,...
Autor: Mgr. Ján Cuhanič, Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 7. 2016
Podľa § 421a Občianskeho zákonníka každý zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktoré sa pri plnení záväzku použili....
Autor: Mgr. Ján Cuhanič
Právny stav od: 1. 2. 2013
Dátum aktualizácie: 14. 1. 2021
Výzvou na uhradenie pohľadávky sa apeluje na uhradenie splatnej pohľadávky. Vo výzve veriteľ špecifikuje, o akú pohľadávku sa jedná a vyčísli jej výšku. Vo výzve veriteľ obvykle...
Autor: JUDr. Iveta Boškajová, Mgr. Ján Cuhanič
Právny stav od: 1. 9. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2012
Autor: Mgr. Ján Cuhanič
Právny stav od: 1. 2. 2011
Právny stav do: 30. 6. 2016

Žalobou je možné domáhať sa náhrady škody spôsobenej okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja, ktoré sa použili pri plnení záväzku.

Autor: Mgr. Ján Cuhanič
Právny stav od: 1. 12. 2009
Dátum aktualizácie: 2. 12. 2014

Operatívny lízing možno charakterizovať ako krátkodobý zmluvný vzťah medzi nájomcom a lízingovou spoločnosťou. 

Autor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD., Mgr. Ján Cuhanič
Právny stav od: 1. 10. 2004
Dátum aktualizácie: 6. 10. 2014
Právny stav do: 30. 6. 2016
Autor: Mgr. Ján Cuhanič
Právny stav od: 1. 9. 2001
Podmienkou platnosti výpovede je skutkové určenie a špecifikovanie dôvodu výpovede, a to tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Prenajímateľ musí priložiť k výpovedi...
Autor: Mgr. Ján Cuhanič
Právny stav od: 1. 8. 2000
Dátum aktualizácie: 5. 5. 2015
Stavebný zákon v § 59 ods. 1 taxatívne vymedzuje okruh účastníkov stavebného konania. Medzi nimi sú aj osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich...
Autor: Mgr. Ján Cuhanič
Právny stav od: 1. 6. 1998
Právny stav do: 31. 10. 2018
Spoločenstvo je právnická osoba, ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.