Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 23 výsledkov
Autor: JUDr. Helena Laposová
Právny stav od: 8. 11. 2021
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa...
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 2. 11. 2021
Dátum aktualizácie: 2. 11. 2021
Informačná povinnosť prevádzkovateľa patrí medzi jednu zo základných povinností prevádzkovateľa. Rovnako, dotknuté osoby majú v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo...
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 2. 11. 2021
Dátum aktualizácie: 2. 11. 2021
Spracúvanie osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podlieha určitým pravidlám. Článok 28 nariadenia GDPR pripúšťa, že zmluva alebo iný právny akt sa môže...
Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018
Dátum aktualizácie: 12. 11. 2021
Prevádzkovateľ má povinnosť evidovať každé porušenie zabezpečenia osobných údajov a viesť k nemu príslušnú dokumentáciu. Náležitosti internej dokumentácie sú rovnaké ako...
Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018
Dátum aktualizácie: 13. 9. 2021
Čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ustanovuje tzv. informačnú povinnosť a určuje informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby.
Autor: Mgr. Vladimír Fujak
Právny stav od: 25. 5. 2018
Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej...
Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018
Dátum aktualizácie: 12. 11. 2021
Čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ustanovuje tzv. informačnú povinnosť a určuje informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby....
Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018
Dátum aktualizácie: 12. 11. 2021
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže...
Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018
Dátum aktualizácie: 12. 11. 2021
Podľa ustanovenia čl. 29 Nariadenia GDPR sprostredkovateľ a každá osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom,...
Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 25. 5. 2018
Dátum aktualizácie: 12. 11. 2021

Určenie, postavenie a úlohy zodpovednej osoby sú prioritne upravené v čl. 37 a nasl. GDPR a v § 44 až § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.