Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 212 výsledkov
...
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 7. 2021
Dátum aktualizácie: 16. 7. 2021
Odpor je prostriedok procesnej obrany voči platobnému rozkazu. Žalovaný musí podať odpor včas, t. j. v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odpor proti platobnému rozkazu sa musí vecne...
Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 10. 2020
Dátum aktualizácie: 14. 1. 2021
Od 1. 2. 2004 sa zápis údajov do obchodného registra realizuje podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Návrh na zápis údajov do obchodného registra sa podáva na...
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 10. 2020
Dátum aktualizácie: 14. 1. 2021
Akcionári nástupníckej spoločnosti po splynutí alebo zlúčení majú za predpokladu, že splnia všetky zákonné povinnosti, právo na odkúpenie svojich akcií v nástupníckej spoločnosti.
Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 10. 2020
Dátum aktualizácie: 11. 12. 2020
Pokiaľ sú splnené dôvody na zrušenie spoločnosti súdom a spoločnosť nemá majetok, ktorý postačuje na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, môže byť...
Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 10. 2020
Dátum aktualizácie: 14. 1. 2021
V konaní o zrušenie obchodných spoločností súd zisťuje, či sú dané dôvody na jej zrušenie a či má spoločnosť majetok, ktorý postačuje na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za...
Autor: JUDr. Marián Ďurana, JUDr. Radovan Nárožný
Právny stav od: 28. 1. 2020
Dátum aktualizácie: 30. 11. 2021
Účelom zakotvenia právneho inštitútu bezdôvodného obohatenia do nášho právneho poriadku je predovšetkým zabezpečenie toho, aby medzi subjektmi právnych vzťahov nedochádzalo k...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Ak nakladanie s majetkom patriacim do bezpodielového spoluvlastníctva manželov presahuje rámec bežných záležitostí, je potrebný súhlas druhého manžela k takémuto právnemu úkonu. Ak...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Ak spoluvlastník prevádzajúci spoluvlastnícky podiel nerešpektuje zákonné predkupné právo ostatných spoluvlastníkov, trpí takýto prevod vadou, ktorú Občiansky zákonník sankcionuje...
Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 9. 2018
Proti rozsudku krajského súdu možno podať kasačnú sťažnosť na Najvyšší súd SR. Právna úprava kasačnej sťažnosti je rámcovo upravená v ustanovení § 438 zákona č. 162/2015 Z. z....
Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 9. 2018
Právoplatné rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o odmietnutí informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.