Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 683 výsledkov
...
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie môže byť uzatvorená len so zamestnancom, ktorý je u zamestnávateľa v pracovnom pomere. Nemožno ju uzavrieť s osobou, ktorá ešte v pracovnom pomere nie...
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Právny stav od: 1. 1. 2022
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo...
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Právny stav od: 1. 1. 2022
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2022 je uzatvorená  podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
Autor: Mgr. Henrieta Bicáková
Právny stav od: 1. 1. 2022
Odporúčame: EPI Docs
Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo...
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2022

Obec/mesto... ako príslušný správny orgán vydáva súhlasné stanovisko k oznámenému výrubu.

Autor: Mgr. Henrieta Bicáková
Právny stav od: 1. 1. 2022
Odporúčame: EPI Docs
Jedným z dôvodov, pre ktorý možno dať výpoveď zamestnancovi je aj  menej závažné porušenie pracovnej disciplíny avšak len za predpokladu, že bol v posledných šiestich mesiacoch v...
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 12. 2021
Autor: JUDr. Helena Laposová
Právny stav od: 8. 11. 2021
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa...
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 2. 11. 2021
Dátum aktualizácie: 2. 11. 2021
Informačná povinnosť prevádzkovateľa patrí medzi jednu zo základných povinností prevádzkovateľa. Rovnako, dotknuté osoby majú v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo...
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 2. 11. 2021
Dátum aktualizácie: 2. 11. 2021
Spracúvanie osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podlieha určitým pravidlám. Článok 28 nariadenia GDPR pripúšťa, že zmluva alebo iný právny akt sa môže...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.