Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 588 výsledkov
...
Autor: JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD
Právny stav od: 1. 5. 2020
S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov opatrenia umožňujúce predísť...
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 5. 2020
Aj zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer z dôvodu, že dlhodobo stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku spôsobilosť vykonávať...
Autor: JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD
Právny stav od: 1. 5. 2020
Po prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov, resp. priamo s dotknutými zamestnancami, je zamestnávateľ povinný doručiť písomnú informáciu o výsledku...
Autor: JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD
Právny stav od: 1. 5. 2020
Písomná informácia o dôvodoch hromadného prepúšťania predstavuje zároveň pozvánku na stretnutie zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov, resp. priamo s dotknutými zamestnancami,...
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 4. 4. 2020
Novelou účinnou od 4. 4. 2020 (novela č. 66/2020 Z. z. – platí od tohto dňa do budúcnosti a nie spätne) sa dočasne pre čas mimoriadnej situácie (zákon č. 42/1994 Z. z.), núdzového...
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 4. 4. 2020
V odôvodnených prípadoch, najmä ak suma preddavkov na daň nezodpovedá predpokladanej výške dane, na ktorú sú platené, môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť preddavky inak,...
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 4. 4. 2020
Správca dane môže na základe žiadosti daňovníka alebo z vlastného podnetu rozhodnutím zmeniť preddavky na daň platené podľa zákona o dani z príjmov, a to najmä ak platené preddavky...
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 4. 2020
Vzor dohody uzavretej z dôvodu obmedzenia prevádzky zamestnávateľa a nastavených opatrení štátu v núdzovej a mimoriadnej situácii, v ktorej sa zmluvné strany dohodli na zavedení...
Autor: Mgr. Vladimír Fujak
Právny stav od: 1. 4. 2020
Odporúčame: EPI Docs
Návrh na vklad musí vždy obsahovať minimálne povinné náležitosti, ktoré upravuje zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 16. 3. 2020
Zmluvné strany si môžu v zmluve presnejšie určiť liberačné dôvody podľa charakteru ich záväzku. Skutočnosti spadajúce pod vyššiu moc nesmú nastať v súlade s vôľou jednej zo...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.