Výsledky vyhľadávania vo Vestníku MZ SR: 852 výsledkov k 4. 6. 2020
...
Rozbaliťr1/c0/2019 Vestník MZ SR - Novela opatrenia, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, certifikačné študijné programy a pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Rozbaliť71/2019 Vestník MZ SR - Novela opatrenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov
Rozbaliť70/2019 Vestník MZ SR - Štatút Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku
Rozbaliť69/2019 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie na vykazovanie zdravotných výkonov a diagnóz (kódovanie) participujúcich na skríningu rakoviny krčka maternice
Rozbaliť68/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného centra zdravotníckych informácií
Rozbaliť67/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice Rázsochy
Rozbaliť66/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Rozbaliť65/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach
Rozbaliť64/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej liečebne Sučany
Rozbaliť63/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu reumatických chorôb
Rozbaliť62/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci
Rozbaliť61/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica
Rozbaliť60/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie
Rozbaliť59/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Zdravých regiónov
Rozbaliť58/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR
Rozbaliť57/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Hronovce
Rozbaliť56/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
Rozbaliť55/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného rehabilitačného centra v Kováčovej
Rozbaliť54/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok
Rozbaliť53/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené