Výsledky vyhľadávania vo Vestníku MZ SR: 962 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
...
Rozbaliťr1/c0/2020 Vestník MZ SR - Tvorba nových a inovačných preventívnych a štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe
Rozbaliť10/2020 Vestník MZ SR - Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia
Rozbaliť9/2020 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Rozbaliť8/2020 Vestník MZ SR - Opatrenie o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020
Rozbaliť7/2020 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zrušení príspevkovej organizácie
Rozbaliť6/2020 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
Rozbaliť5/2020 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
Rozbaliť4/2020 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
Rozbaliť3/2020 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie na vykazovanie zdravotných výkonov a diagnóz pre zdravotníckych pracovníkov a zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Rozbaliť2/2020 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie, ktorým sa upravuje postup pri vykonaní zásahu a neodkladnej prepravy v rámci poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti
Rozbaliť1/2020 Vestník MZ SR - Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
Rozbaliťr1/c0/2019 Vestník MZ SR - Novela opatrenia, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, certifikačné študijné programy a pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Rozbaliť71/2019 Vestník MZ SR - Novela opatrenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov
Rozbaliť70/2019 Vestník MZ SR - Štatút Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku
Rozbaliť69/2019 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie na vykazovanie zdravotných výkonov a diagnóz (kódovanie) participujúcich na skríningu rakoviny krčka maternice
Rozbaliť68/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného centra zdravotníckych informácií
Rozbaliť67/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice Rázsochy
Rozbaliť66/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Rozbaliť65/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach
Rozbaliť64/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej liečebne Sučany
...

Typ predpisu

Vydané v čiastke

Rok vyhlásenia predpisu

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené