Výsledky vyhľadávania v Tlačivách a formulároch: 658 výsledkov
...
Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2022
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti typ A podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby len zo závislej...
Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2022
Daňové priznanie typ B k dani z príjmov fyzickej osoby podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 3 ods. 1 písm. e) až g), § 5 až 8...
Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2022
Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak zákon neurčuje inak. Ak pripadne...
Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2022
Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,...
Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2022
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky je dokument, ktorý sa doručuje do registra účtovných závierok. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra...
Autor: Finančná správa SR
Právny stav od: 1. 1. 2022
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo...
Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2022
Prehľad je podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona o dani z príjmov povinný podať daňovník (zamestnávateľ) správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí...
Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2022

Ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 31. marca 2022.

Autor: Finančná správa SR
Právny stav od: 1. 1. 2022
Daňovník, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu...
Autor: Finančná správa SR
Právny stav od: 1. 1. 2022
Zamestnanec, ktorý poberal v zdaňovacom období roka 2021 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania), môže najneskôr do 15. februára 2022 požiadať o vykonanie...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.