Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 22 625 výsledkov
...
Spisová značka: 7CoPr/2/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 1. 2021
Pri neplatnom skončení pracovného pomeru, pracovný pomer zamestnanca nekončí, ale trvá naďalej (§ 79 Zákonníka práce), preto na takomto určení [že pracovný pomer trvá] žalobkyňa...
Spisová značka: 10CoPr/4/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 1. 2021
Náhrada mzdy, ktorá zamestnancovi prináleží podľa ust. § 79 ods. 1 Zákonníka práce je dôsledkom toho, že zamestnávateľ po neplatnom rozviazaní pracovného pomeru (v danom prípade...
Spisová značka: 1Obdo/25/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 7. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 12. 2020
Na zdôraznenie správnosti potvrdeného rozhodnutia a k odvolacím dôvodom žalovanej krajský súd uviedol nasledovné: Vyjadril súhlas s názorom súdu prvej inštancie ohľadom...
Spisová značka: 2CoPr/5/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 1. 2021
I. Výkon práva zamestnanca na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru musí byť v súlade s dobrými mravmi, a že súd môže náhradu mzdy za čas presahujúci zákonom určenú...
Spisová značka: 7Cdo/144/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 1. 2021
Súd v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru z výpovedného dôvodu nadbytočnosti zamestnanca ... platnosť rozhodnutia o organizačnej zmene z hľadiska jeho obsahu...
Spisová značka: 7S/77/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 1. 2021
I. Uvedená právna úprava odročenia pojednávania si kladie za cieľ zabrániť procesným obštrukciám využívaným účastníkmi konania na často aj opakované odročenie pojednávaní, ktoré sa...
Spisová značka: III. ÚS 86/2020
Forma rozhodnutia: nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 8. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 1. 2021
V okolnostiach sporu o neplatné skončenie pracovného pomeru má čl. 36 písm. b) ústavy viesť všeobecné súdy ku skutkovým zisteniam, či zamestnávateľ pri prepúšťaní sťažovateľa...
Spisová značka: 7Sžsk/56/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 1. 2021
Pokiaľ sa krajský súd stotožnil so závermi správnych orgánov, ktoré na podklade vykonaných dôkazov rozhodli o zániku poistenia žalobcu ku dňu 30.09.2007, kedy si jeho zamestnávateľ...
Spisová značka: 17CoCsp/30/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 12. 2020
Aj keď v zmysle § 145 ods. 3 C. s. p. súd rozhodnutím nevyslovuje čiastočné zastavenie konania v dôsledku čiastočného späťvzatia žaloby učineného pred jej doručením žalovanému, nič...
Spisová značka: 31Cob/81/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 12. 2020
V zmysle ust. § 189 C.s.p., súd môže uložiť tomu, kto má vec potrebnú na zistenie skutkového stavu, aby ju predložil, avšak podmienkou na uloženie edičnej povinnosti je, že...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.