Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 21 196 výsledkov
...
Spisová značka: 1Cdo/241/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 8. 2019
... dovolanie v časti, v ktorej sa namieta existencia procesnej vady konania v zmysle § 420 písm. f/ CSP, keď nebolo preukázané, že by došlo k nesprávnemu procesnému postupu tým,...
Spisová značka: C-720/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 23. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2019
Článok 19 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho...
Spisová značka: Snj 68/2018
R číslo: 1/2019
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Dátum rozhodnutia: 22. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 8. 2019
Konanie o žalobe proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o nároku na úrazové dávky a z nich vyplývajúce nároky na sumy úrazových dávok, splatné ku dňu smrti poškodeného, rovnako ako...
Spisová značka: 58302/10
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2019
rozsudok z 21. mája 2019 k sťažnosti č. 58302/10 pre porušenie článku 3 Protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na slobodné voľby) v kontexte núteného vzdania sa poslaneckého mandátu
Spisová značka: C-235/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2019
Maďarsko si tým, že prijalo § 108 ods. 1 mező‑ és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról...
Spisová značka: 66554/14
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2019
rozsudok zo 16. mája 2019 k sťažnosti č. 66554/14 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie obydlia) v kontexte osobnej návštevy v zmysle zákona o plánovaní, s cieľom...
Spisová značka: C-689/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2019
Článok 1 ods. 3 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu sa má vykladať v tom zmysle, že rezíduá v podobe kovového...
Spisová značka: C-509/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2019
Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov...
Spisová značka: C-706/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2019
1. Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v zmysle, že finančné prostriedky určené na financovanie režimu služieb vo verejnom záujme, ako sú služby vo verejnom záujme v oblasti...
Spisová značka: C-235/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2019
Článok 135 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že za okolností, ako sú okolnosti...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené