Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 24 530 výsledkov
...
Spisová značka: 8Sžk/49/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 10. 2021
Je potrebné sa zmieniť, že žaloba proti nečinnosti orgánu verejnej správy je vo vzťahu k všeobecnej správnej žalobe proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu...
Spisová značka: 1VObdo/1/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 24. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 10. 2021
I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, o ktorej môže rozhodnúť...
Spisová značka: C-597/19
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 17. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 8. 2021
1. Článok 3 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej...
Spisová značka: 9Cdo/124/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 9. 2021
Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o e-Governmente je súd povinný doručovať písomnosti...
Spisová značka: II. ÚS 327/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 9. 2021
Vo vzťahu k nedoručeniu vyjadrení žalovaných k odvolaniu ústavný súd uvádza, že doručovanie vyjadrení protistrane má význam vtedy, ak obsahuje relevantné nové argumenty,...
Spisová značka: 76S/34/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 8. 2021
I. Žalobca svoj návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe odôvodnil tým, že by mu okamžitým výkonom rozhodnutia hrozila závažná ujma, a to v podobe povinnosti vrátiť...
Spisová značka: 19237/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 1. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 8. 2021
rozsudok z 1. júna 2021 k sťažnosti č. 19237/16 pre porušenie článku 14 Dohovoru v spojitosti s článkom 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a...
Spisová značka: 19Co/30/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 12. 2021
I. Odvolanie z funkcie riaditeľa školy je jednostranným právnym úkonom urobený zriaďovateľom, ktorý je potrebné vykladať ako prejav vôle smerujúci k zániku práva, ktoré právny...
Spisová značka: 19Co/44/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 12. 2021
Za riadny prístup nie je možné považovať prístup cez garáž a suterén obytného domu tak, ako to navrhuje žalovaná. Podľa názoru odvolacieho súdu nebolo by správne ani spravodlivé...
Spisová značka: 8Cdo/208/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 10. 2021
Zákon č. 55/2017 Z. z. rozlišuje vo svojich ustanoveniach dva stupne intenzity porušenia služobnej disciplíny a/ menej závažné a b/ závažné porušenie služobnej disciplíny. Pri...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.