Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 21 552 výsledkov
...
Spisová značka: 25Co/23/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 1. 2020
Samotná nemajetková ujma predstavuje zásah do inej než majetkovej sféry poškodeného. Jej negatívne následky môžu ovplyvňovať napríklad česť, vážnosť, povesť, súkromný a pracovný...
Spisová značka: 2294/17 a 48691/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 3. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 1. 2020

revízia rozsudku z 3. decembra 2019 k sťažnostiam č. 2294/17 a 48691/17

Spisová značka: 29Sa/18/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 3. 2020
Pokiaľ žalobca v žalobe uvádza, že si je vedomý oneskorenosti nahlásenia práceneschopnosti, avšak je toho názoru, že samotné nenahlásenie práceneschopnosti do troch pracovných dní...
Spisová značka: 24Co/189/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 3. 2020
U neodkladných opatrení navrhovaných v sporoch týkajúcich sa vlastníckych alebo im obdobných práv k nehnuteľnostiam, resp. i v štádiu pred začatím takýchto konaní, možno uzavrieť,...
Spisová značka: 45084/14
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 12. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 1. 2020

rozsudok z 12. novembra 2019 k sťažnosti č. 45084/14 pre porušenie článku 6 Dohovoru (právo na zákonného sudcu a kontradiktórnosť konania)

Spisová značka: 21S/74/2014
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2020
Za ústavne súladný výklad považuje krajský súd ten, že pokiaľ prokurátor nie je obmedzený lehotou na podanie protestu proti všeobecne záväznému nariadeniu (na rozdiel na podanie...
Spisová značka: 3CoPr/4/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 3. 2020
Zákon nestanovuje, akým spôsobom má byť dôvod vo výpovedi uvedený, takže spôsob jeho uvedenia je otázkou výkladu, či už zo strany účastníkov pracovnoprávneho vzťahu alebo súdu v...
Spisová značka: 8Sa/20/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2020
I. Žaloba proti inému zásahu orgánu verejnej správy nemá priamo zo zákona odkladný účinok, avšak správny súd jej ho môže na návrh žalobcu priznať. V zmysle ust. § 258 SSP musí...
Spisová značka: 8CoP/159/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2020
V konaniach o úpravu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom je popri poradenskom psychológovi v plnej miere kompetentný aj znalec z odboru psychológia, odvetvie klinická...
Spisová značka: 10Co/141/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2020
I. Súdu konajúcemu vo veci o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nič nebráni prejudiciálne zodpovedať otázku vlastníctva k spornému spoluvlastníckemu podielu...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené