Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 21 445 výsledkov
...
Spisová značka: C‑329/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 3. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 10. 2019
1.      Článok 168 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej smernicou Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, sa má...
Spisová značka: Tpj 47/2019
R číslo: 33/2019
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: trestné kolégium Najvyššieho súdu SR
Dátum rozhodnutia: 23. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 10. 2019
I. Na rozdiel od postupov použitých vo fáze trestného konania „pred začatím trestného stíhania“, ktoré sa môžu týkať podozrenia zo spáchania skutku v minulosti alebo (aj) takého...
Spisová značka: 23CoP/43/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 10. 2019
I. Vychádzajúc z judikatúry medzinárodných inštitúcií, najmä Európskeho súdneho dvora, sa obvyklý pobyt chápe ako miesto, ktoré odzrkadľuje istú mieru začlenenia dieťaťa do...
Spisová značka: C‑242/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 3. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1.      Článok 90 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade vypovedania lízingovej...
Spisová značka: 1Cdo/241/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 8. 2019
... dovolanie v časti, v ktorej sa namieta existencia procesnej vady konania v zmysle § 420 písm. f/ CSP, keď nebolo preukázané, že by došlo k nesprávnemu procesnému postupu tým,...
Spisová značka: 4Co/4/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 10. 2019
I. Vzťahy medzi stranami sporu sa zhoršovali a ich partnerský vzťah bolo možné časom charakterizovať ako problematický a v dôsledku vzájomných nezhôd ako nie fungujúci z hľadiska...
Spisová značka: C‑420/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 13. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 10. 2019
Články 9 a 10 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa musia vykladať v tom zmysle, že člen dozornej rady nadácie, ako je...
Spisová značka: 11CoP 200 2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 10. 2019
I. Žalovaný tvrdí, že odvolací súd použil nesprávny výpočtový mechanizmus, v dôsledku ktorého nesprávne určil výšku vyrovnacieho podielu (z titulu vyporiadania BSM – pozn.aut.) s...
Spisová značka: Tpj 28/2019
R číslo: 16/2019
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: trestné kolégium Najvyššieho súdu SR
Dátum rozhodnutia: 10. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 8. 2019
I. Ak verejný činiteľ koná spôsobom uvedeným v § 326 ods. 1 písm. a) až c) Trestného zákona a zároveň (navyše) za také zneužívanie svojej právomoci prijme, žiada alebo si dá sľúbiť...
Spisová značka: Tpj 36/2019
R číslo: 17/2019
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: trestné kolégium Najvyššieho súdu SR
Dátum rozhodnutia: 10. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 8. 2019
Súčasťou výroku rozsudku o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia podľa § 515 ods. 2 Trestného poriadku je vždy aj celý výrok o vine uznávaného rozsudku (popis skutku aj právna...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené