Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 22 396 výsledkov
...
Spisová značka: C‑311/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 16. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 7. 2020
1.      Článok 2 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe...
Spisová značka: 3To/11/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 10. 2020
SR:Trestný poriadok ako jediná zákonná norma upravujúca práva detí v trestných konaniach je nastavená takým spôsobom, že o dieťati sa neuvažuje ako o subjekte práv, ale ako o...
Spisová značka: 14CoPr/2/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 10. 2020
SR:I. Podľa názoru odvolacieho súdu neobstojí argumentácia súdu prvej inštancie, že vzhľadom k tomu, že v ust. § 223 ods. 2 vety prvej nevyplýva možnosť aplikácie ust. § 77...
Spisová značka: Snj 24/2020
R číslo: 1/2020
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Dátum rozhodnutia: 17. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 7. 2020
1. Ustanovením § 103 bod 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov bola od 1. mája 1998 (do budúcna) vylúčená použiteľnosť ustanovení § 130 až § 145 zákona č....
Spisová značka: 1Co/309/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 10. 2020
I. Predpokladom riadneho prejednania žaloby a vydania súdneho rozhodnutia vo veci samej, je existencia určitého a zrozumiteľného vyjadrenia žalobcu v podaní o tom, kto voči komu...
Spisová značka: 17CoCsp/17/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 10. 2020
Pokiaľ žalobca namietal, že prvoinštančný súd na nariadenom pojednávaní mal informovať strany sporu podľa § 181 ods. 2 CSP, táto povinnosť nevyplýva pri konaniach, kde sú splnené...
Spisová značka: C‑262/18 P a C‑271/18 P
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 11. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 6. 2020
61      Existencia konkurenčných prvkov v rámci slovenského systému povinného zdravotného poistenia je v porovnaní so sociálnymi, solidárnymi a regulačnými znakmi iba druhoradá a –...
Spisová značka: 5Co/18/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 10. 2020
I. Z vykonaného dokazovania súdu prvej inštancie vyplýva, že v predmetnom prípade žalobkyňa vzala podanú žalobu späť a žalovaný súhlasil so späťvzatím žaloby, pričom náhradu trov...
Spisová značka: 8Sa/114/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 10. 2020
I. Ustálená súdna prax vyžaduje predloženie plnej moci v origináli, resp. vo forme úradne osvedčenej fotokópie, nie však vo forme obyčajnej fotokópie. Táto požiadavka je odôvodnená...
Spisová značka: 7S/93/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 8. 2020
I. Žalobca vo svojom návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe ako dôvody uviedol, že správca dane mu za zdaňovacie obdobia január až august 2017 vyrubil rozdiel na...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.