Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 23 828 výsledkov
...
Spisová značka: 1VObdo/2/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 4. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 6. 2021
I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho posúdenia veci) nie je uvedenie toho, v...
Spisová značka: 6Asan/17/2019
R číslo: 35/2021
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 7. 2021
I. V prípade, že stavebný úrad obce na základe štátneho stavebného dohľadu zistí, že stavebník začal stavbu bez stavebného povolenia, dopustí sa stavebného priestupku a v takomto...
Spisová značka: 1 VObdo/1/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 2. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 3. 2021
 I. Trojčlenný senát najvyššieho súdu má povinnosť postúpiť vec na prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu príslušného kolégia najvyššieho súdu postupom podľa ustanovenia § 48...
Spisová značka: 4871/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Dátum rozhodnutia: 16. 2. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 6. 2021
rozsudok Veľkej komory Súdu zo 16. februára 2021 k sťažnosti č. 4871/16 pre porušenie článku 2 Dohovoru (právo na život) v kontexte vyšetrovania smrti dvoch synov sťažovateľa počas...
Spisová značka: 22457/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Dátum rozhodnutia: 2. 2. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 6. 2021
rozsudok Veľkej komory Súdu z 2. februára 2021 k sťažnosti č. 22457/16 pre porušenie článku 3 Dohovoru (zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania)...
Spisová značka: 1 Vs 3/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 3. 2021
Daňová pohľadávka na úrokoch z omeškania vzniká na základe zákona a pri poznaní výšky splatnej dane, dňa jej splatnosti a doby trvania omeškania je táto pohľadávka...
Spisová značka: 5Cdo 67/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 4. 2021
Z hľadiska skutkového bolo zistené, že k majetkovej ujme žalobcov, došlo v priamej súvislosti s vyplatením kúpnej ceny na základe dohody o budúcej kúpnej zmluve (preddavok kúpnej...
Spisová značka: 1 VCdo 2/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 2. 2021

Práceneschopnosť zamestnanca nemá vplyv na plynutie lehoty na uplatnenie nároku podľa § 77 Zákonníka práce.

Spisová značka: 38263/08
Forma rozhodnutia: rozsudok
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 6. 2021
rozsudok Veľkej komory Súdu z 21. januára 2021 k sťažnosti č. 38263/08 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na pokojné užívanie majetku) v kontexte...
Spisová značka: C 655/19
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 20. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 4. 2021
Článok 2 ods. 1 písm. a) a článok 9 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že transakcia,...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.