Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 84 096 výsledkov
...
Spisová značka: 3Tdo/64/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 2. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
Okresný súd Trenčín uznesením, sp. značka 2Tp/10/2021 zo 7. marca 2021 rozhodol o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky číslo...
Spisová značka: 4Ndob/8/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Okresný súd Nitra listom zo dňa 13. mája 2021 postúpil návrh na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia a návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci poskytnutia ochrany zo...
Spisová značka: 4Oboer/8/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací uznesením č. k. 18CoE/156/2019-61 zo dňa 31. 10. 2019, odmietol odvolanie povinnej proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava IV č. k....
Spisová značka: 4Cdo/190/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Okresný súd Poprad (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo ,,okresný súd“) uznesením z 02. marca 2018 č. k. 12 D 78/2017-41 schválil dohodu o vyporiadaní bezpodielového...
Spisová značka: 4Cdo/196/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Okresný súd Trenčín (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) uznesením č. k. 28 C 71/2020-38 zo 6. apríla 2021 konanie zastavil pre nedostatok právomoci (§ 9, § 10...
Spisová značka: 1Cdo/35/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Otec maloletého sa návrhom na neodkladné opatrenie domáhal, aby súd nariadil matke maloletého odovzdať maloletého do starostlivosti otca a zaviazal matku maloletého platiť...
Spisová značka: 1Ndc/10/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Predseda Okresného súdu Košice I predložil spor vedený na tamojšom súde pod sp. zn. 36 C 21/2020 Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) na rozhodnutie...
Spisová značka: 3Tdo/42/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
Rozsudkom Okresného súdu Poprad, sp. zn. 6T/14/2016 zo 6. septembra 2017, boli obvinené M.F. a M. C. uznané za vinné z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1 Trestného...
Spisová značka: 3Tdo/84/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
Rozsudkom Okresného súdu Považská Bystrica, sp. zn. 1T/51/2016 z 13. marca 2017, bol obvinený Y. L. uznaný za vinného pre zločin ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Trestného...
Spisová značka: 3Urtos/5/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
Krajský súd v Nitre uznesením, sp. zn. 4Ntc/11/2021 z 1. júla 2021, podľa § 66 ods. 1 písm. b), ods. 2 Trestného zákona zamietol návrh odsúdeného N. Y. na podmienečné prepustenie z...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.