Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 62 980 výsledkov
...
Spisová značka: 3Obdo/48/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Krajský súd v Prešove označeným rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu Stará Ľubovňa zo dňa 21. marca 2018, č. k. 3Cb/144/2016-90.
Spisová značka: 3XObdo/53/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Krajský súd v Trenčíne označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom zo dňa 10. apríla 2014, č. k. 7C/275/2012-122, ktorým bola žalobcovi uložená...
Spisová značka: 3XObdo/56/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Krajský súd v Nitre v druhom výroku rozsudku potvrdil uznesenie Okresného súdu Trnava zo dňa 8. októbra 2014, č. k. 18C/68/2013-59, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť...
Spisová značka: 3XObdo/60/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Krajský súd v Košiciach označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Košice II zo dňa 3. októbra 2012, č. k. 20C/162/2012-8, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť...
Spisová značka: 3XOboE/2/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Krajský súd v Prešove uznesením z 18. júla 2013, č. k. 2CoE/104/2013-60 potvrdil uznesenie Okresného súdu Vranov nad Topľou zo dňa 7. februára 2013, č. k. 6Er/133/2007-33....
Spisová značka: 6Urtos/7/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 10. júla 2019, sp. zn. 3Ntc 10/2016, podľa § 66 odsek 1 písmeno a/, b/, ods. 2, 3 Tr. zák. v spojení s § 18 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z....
Spisová značka: 4Tdo/63/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 20. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
Okresný súd Martin (ďalej aj „okresný súd" alebo „súd prvého stupňa") uznesením z 23. apríla 2018, sp. zn. 1 PP 26/2018, podľa § 415 ods. 1 Tr. por. z dôvodov uvedených v § 66 ods....
Spisová značka: 4Tdo/9/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 20. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
Okresný súd Námestovo (ďalej aj „súd prvého stupňa") rozsudkom zo 4. augusta 2017, sp. zn. 6 T 40/2017, uznal obvineného I. X. za vinného zo zločinu zabitia podľa § 147 ods. 1,...
Spisová značka: 8Cdo/122/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 19. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Rozsudkom z 24. októbra 2018 sp. zn. 6 Co 95/2015 Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) zmenil rozsudok Okresného súdu Bratislava III zo 14. novembra 2014 č. k. 12...
Spisová značka: 8Cdo/152/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 19. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Okresný súd Levice (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 29. mája 2018 č.k. 12 Pc 8/2017- 631 zaviazal povinnú osobu prispievať na výživu navrhovateľky od 24. februára...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené