Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 63 785 výsledkov
...
Spisová značka: 5Tdo/2/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
Obvinený P. Q. bol rozsudkom Okresného súdu Čadca z 1. apríla 2019, sp. zn. 2T 42/2016 uznaný za vinného z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1, ods. 2 písm. a), písm....
Spisová značka: 3Tdo/3/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
Okresný súd Martin rozsudkom, sp. zn. 3T/59/2017 z 26. júna 2019, právoplatným 26. júna 2019, bol obvinený Ing. C. G. uznaný za vinného zo spáchania zločinu porušovania domovej...
Spisová značka: 3To/5/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
Rozsudkom Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica (ďalej len „Špecializovaný trestný súd"), sp. zn. BB-3T/5/2019 z 22. mája 2019 boli obžalovaní I. W., T. U. a...
Spisová značka: 3Tost/1/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica (ďalej len „sudca pre prípravné konanie“ alebo ,,špecializovaný trestný súd“) rozhodol...
Spisová značka: 4Tdo/65/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
Okresný súd Brezno (ďalej aj len „súd prvého stupňa") rozhodol rozsudkom z 12. februára 2018, sp. zn. 3T/134/2017, ktorému predchádzalo prijatie vyhlásenia obvineného C. J., nar....
Spisová značka: 4Tdo/80/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
Okresný súd Prešov (ďalej aj „okresný súd" alebo „súd prvého stupňa") rozsudkom z 11. mája 2018, sp. zn. 5 T 114/2014, uznal obvineného za vinného zo spáchania pokračujúceho...
Spisová značka: 4Tdo/82/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
Okresný súd Bratislava II (ďalej len „okresný súd") rozsudkom zo 17. decembra 2018, sp. zn.
Spisová značka: 4Tdo/74/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Liptovský Mikuláš (ďalej tiež „okresný súd") z 21. februára 2017, sp. zn.
Spisová značka: 5Tdo/83/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava II trestným rozkazom z 25. novembra 2018, sp. zn. 0T 442/2018, uznal obvineného C. K. za vinného z prečinu nebezpečného...
Spisová značka: 2Tdo/79/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 14. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
Konanie predchádzajúce dovolaniu Rozsudkom Okresného súdu Humenné (ďalej aj „prvostupňový súd“ alebo „okresný súd“) z 29. novembra 2018, sp. zn. 1T/57/2016, bol obvinený Ing. Ľ. Ž....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené