Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Žilina: 25 330 výsledkov
...
Spisová značka: 2CoE/6/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Napadnutým uznesením okresný súd nariadil výkon rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 37P/234/2017-390 zo dňa 15.08.2019 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Banskej...
Spisová značka: 31S/79/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Dňa 16.07.20014 bola na bývalý Obvodný pozemkový úrad v Žiline doručená žiadosťV. C., R. XXX, XXX XX R. a dňa 20.12.2004 žiadosť O. N., V. G., H. W., S. W., M. C. a L. S. na...
Spisová značka: 11Co/221/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu žalobcov v rade 1/ až 5/ zamietol. Žalovaným v rade 1/, 2/, 3/ priznal trovy konania a trovy právneho zastúpenia v rozsahu 100 %....
Spisová značka: 31S/102/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Žalobou zo dňa 20.12.2019 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 102670476/2019 zo dňa...
Spisová značka: 31S/103/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Žalobou zo dňa 20.12.2019 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 102669019/2019 zo dňa...
Spisová značka: 31S/104/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Žalobou zo dňa 20.12.2019 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 102668411/2019 zo dňa...
Spisová značka: 31S/11/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 04.02.2019 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 102651398/2018 zo dňa 20.12.2018 ako aj rozhodnutia Daňového úradu Žilina č. 101690059/2018 zo...
Spisová značka: 25Sa/42/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Dňa 21.05.2019 doručil žalobca Sociálnej poisťovni, pobočke Žilina žiadosť o priznanie úrazovej renty. O predmetnej žiadosti Sociálna poisťovňa, ústredie (žalovaná) vydala...
Spisová značka: 25Sa/49/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Žalovaná (Sociálna poisťovňa, ústredie) rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 17. augusta 2017 podľa § 73 a § 112 ods. 4 zákon a č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení...
Spisová značka: 13Cob/212/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Napadnutým rozsudkom v spojení s opravnými uzneseniami (ďalej len „rozsudok“) okresný súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 84,80 Eur spolu s...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené