Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Žilina: 25 911 výsledkov
...
Spisová značka: 11Co/84/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie 1/ uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 398,40 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 398,40...
Spisová značka: 6CoP/40/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Napadnutým uznesením okresný súd dočasne zveril maloletého M. Z., nar. XX.XX.XXXX, do osobnej starostlivosti otca. Matke uložil povinnosť prispievať na výživu maloletého M....
Spisová značka: 6CoP/41/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Napadnutým uznesením okresný súd upravil styk starých rodičov Ing. T. V., PhD. a Ing. V. V. s maloletým M. Z., nar. XX.XX.XXXX tak, že títo sú oprávnení stretávať sa s...
Spisová značka: 31S/52/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Žalobou zo dňa 23.04.2020 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100542663/2020 zo dňa...
Spisová značka: 31S/54/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Žalobou zo dňa 23.04.2020 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100550782/2020 zo dňa...
Spisová značka: 10CoP/35/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Napadnutým uznesením okresný súd na základe návrhu matky nariadil neodkladné opatrenie, ktorým otcovi uložil povinnosť odovzdať maloletú J. do osobnej starostlivosti matky....
Spisová značka: 13Cob/91/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 101,66 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 101,66 Eur od...
Spisová značka: 30S/50/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
Žalobou zo dňa 30.03.2020 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 100425271/2020 zo dňa 13.02.2020,...
Spisová značka: 5Co/69/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Okresný súd Námestovo uznesením č.k. 5C/8/2020-60 zo dňa 2. marca 2020 v spojení s opravným uznesením č.k. 5C/8/2020-80 zo dňa 15. apríla 2020 uložil žalovanej povinnosť vydať...
Spisová značka: 6CoP/34/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Napadnutým uznesením okresný súd v zmysle § 360 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej „CMP") v spojení s § 2 ods. 1 CMP a § 325 ods. 1 zákona č....
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.